Blog

Bacak amputasyonu nedenleri

Bir bacağın amputasyonundan çeşitli faktörler sorumlu olabilir . Gençlerde amputasyonun ana nedenleri trafik veya spor kazaları, enfeksiyonlar, kanser veya konjenital malformasyonlar iken, yaşlılarda periferik arter tıkayıcı hastalık (PAH) en sık nedendir.

Ekstremiteleri besleyen aort veya arterler patolojik olarak değişikliğe uğrar ve kireçlenir, bu da bacaklarda daralmaya (stenoz) yol açabilir. Sonuç, bacaklarda kan dolaşımının bozulmasıdır. İleri evrede hasta istirahat halindeyken bile ağrı ortaya çıktığı için amputasyon gerekebilir. Yüksek tansiyon, diabetes mellitus, obezite veya egzersiz eksikliği en sık görülen risk faktörleridir.